Mistrzowie Akademii Zeelandia

Maciej Jankowski

Lubię powrót do tradycji - chętnie szukam regionalnych receptur i produktów.

Marcin Surdyk

Mam to szczęście, że lubię to, co robię.

O Akademii Zeelandia

Zmieniające się preferencje konsumentów i coraz wyższe ich wymagania przekładają się na konieczność ciągłego podnoszenia jakości wyrobów, a co za tym idzie kwalifikacji cukierników i piekarzy.
Akademia Zeelandia, powołana do życia przez rynkowego lidera w branży, tworzy cukiernikom i piekarzom możliwości rozwoju ich pasji zawodowej.
Akademia tworzy możliwości doskonalenia umiejętności pod okiem Mistrza Świata, Mistrza Polski oraz innych ekspertów z kraju i z zagranicy.

Akademia Zeelandia to:

Spotkania

Szkolenia

Prezentacje

Najnowsze trendy i nowinki technologiczne

Inspirujące pokazy
rzemiosła cukierniczego
i piekarskiego

Wymiana opinii
i doświadczeń